slide-6.jpg
 

Logopeda - Psycholog - Integracja Sensoryczna - Autyzm terapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-logolekcje

 LOGOPEDIA

 

DSC 0075

Ewa Bielecka-Nowakowska - właściciel, logopeda, pedagog, glottodydaktyk

Jestem absolwentką i doktorantką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuję jako logopeda i glottodydaktyk w warszawskich przedszkolach. Prowadzę zajęcia grupowe i indywidualną terapię logopedyczną najmłodszych pacjentów. Rozwój firmy i ulepszanie standardu świadczonych na rynku usług edukacyjnych to moje priorytety zawodowe. Od 2015 roku jestem wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

foto cvMartyna Ludwiniak - logopeda

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnej poradni, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

 

 

 

 

 

zdjecie olaOLGA WIELICZKO - logopeda

Jestem absolwentką logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas odbywania licznych praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach z oddziałami integracyjnymi. Ponadto prowadziłam zajęcia logopedyczne i logorytmiczne w przedszkolu oraz terapie z osobami z autyzmem. Ukończyłam również, Medyczne Studium Zawodowe na kierunku protetyk słuchu. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Brałam udział w szkoleniach m.in. z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, rehabilitacji funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (BLS AED). Pierwsza pomoc w urazach”. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki oraz posługuję się językiem migowym na poziomie podstawowym. Prywatnie optymistka. Wolny czas lubię spędzić z książką, kocham podróże.

 

 

 agnieszkaAGNIESZKA SZYMAŃSKA - logopeda

Jestem absolwentką logopedii z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie zdobywając tytuł Protetyka Słuchu.
Doświadczenie zawodowe uzyskiwałam prowadząc terapie logopedyczne w Instytucie Edukacji Logopedycznej w Lublinie oraz w Studenckiej Poradni Logopedycznej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS. W przedszkolach prowadziłam zajęcia logorytmiczne oraz uczyłam dzieci podstaw języka migowego. Odbyłam praktyki zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi.
Jestem certyfikowanym terapeutą ręki. Brałam udział w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach, m.in. "Kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż", kurs I i II stopnia języka migowego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie "Elastyczny, terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia się. Taśma S", szkolenie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem", szkolenie "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania".
W pracy z podopiecznymi staram się, aby spotkaniom towarzyszyło emocjonalne zaangażowanie dziecka, ponieważ to dzięki niemu lepiej zapamiętujemy i uczymy się nowych rzeczy.

 

 

 sylwia kSYLWIA KACZOR - logopeda

Jestem absolwentką logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie na kierunku protetyk słuchu oraz studia podyplomowe w zakresie Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk w przedszkolach, szkołach oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Brałam udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach w celu poszerzenia swoich umiejętności zawodowych między innymi: „Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia”, „Masaż Shantala w terapii logopedycznej i wspomaganiu rozwoju dziecka. Masaż logopedyczny- warsztat praktyczny”, „Terapia ręki i zaburzenia funkcji pisania wg metody SIhand®” oraz dwustopniowe szkolenie „AAC. Wspomagające i alternatywne sposoby komunikowania się”. Prowadziłam zajęcia z języka migowego oraz logorytmiki dla dzieci w grupach przedszkolnych, terapię indywidualną dla dzieci w wieku przedszkolnym z wadami artykulacyjnymi, a także rozwijałam mowę u małych dzieci z niedosłuchem. Myślą przewodnią mojej pracy jest nauka przez zabawę. Wolny czas spędzam na sali treningowej, gdzie trenuje taniec modern jazz i taniec nowoczesny. Poza tańcem moim ulubionym sportem jest pływanie.

 

 

 


 INTEGRACJA SENSORYCZNA


 

 

 

   

milenaMILENA SZULC - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień prowadzę zajęcia dydaktyczne w przedszkolu - jestem wychowawcą grupy. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń pedagogicznych (które uatrakcyjniają moją pracę z dziećmi), oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej. Dodatkowo studiowałam rehabilitację wzroku osób słabowidzących - studia nauczycielskie.

 

 

 

 

 Renata Sikorska logolekcjeRENATA SIKORSKA - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam psychologię kliniczną na Akademii Humanistycznej w Warszawie , podyplomowe studia pedagogiczne, a także podyplomowe studia w zakresie Integracji Sensorycznej w Bydgoszczy. Aktualnie pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem w Centrum Terapii Autyzmu Sotis wykorzystująć w terapii metody poparte naukowo. Ukończyłam liczne szkolenia przygotowujące mnie do pracy z dziećmi m.in. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Kształtowanie kompetencji społecznych u Dzieci i Młodzieży z zespołem Aspergera, Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacja alternatywna PECS, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

 

 

 

maria MARIA WYPYCH - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem nauczycielem dyplomowanym, który posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ukończyłam studia pedagogiczne z psychologią szkolną w oraz kurs I i II stopnia z zakresu terapii integracji sensorycznej w PSTIS w Warszawie. Ukończyłam liczne szkolenia przygotowujące mnie do pracy z dziećmi m.in., Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne I i II stopień, Terapia ręki, „Dziecko w równowadze” - program diagnostyczno - terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i wiele innych, moją pasją jest pedagogika według Marii Montessori.

 

 

aneta jANETA JOŃCZYK - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem nauczycielem wspomagającym oraz tera­peutą inte­gra­cji sen­so­rycz­nej. Ukoń­czyłam 5-letnie studia dzienne na kierunku Pedagogika Specjalna (resocjalizacja z profilaktyką społeczną) na Aka­de­mii Peda­go­giki Spe­cjal­nej im. Marii Grze­go­rzew­skiej w War­sza­wie uzy­sku­jąc tytuł pedagoga specjalnego. Na co dzień pracuje z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera w Niepublicznej Szkole Podstawowej. Pro­wa­dzę tera­pię inte­gra­cji sen­so­rycz­nej, a także zaję­cia korek­cyjno-kompensacyjne i ogól­no­ro­zwo­jowe z dziećmi w wieku przedszkolnym, wcze­snosz­kol­nym oraz szkolnym. Ukończyłam szkolenie z zakresu zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu – skuteczna interwencja behawioralna oraz z metod pracy w klasie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Posiadam wiedzę z zakresu rozwijania zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci w szkole oraz w przedszkolu

 

 

 

 


 TERAPEUCI WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ


 

 

 

kkKamila Drożdż - pedagog wczesnego wspomagania rozwoju

Jestem studentką Wczesnego Wspomagania Rozwoju a także Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracowałam z dziećmi z zespołem Downa , zespołem Aspergera , autyzmem , mózgowym porażeniem dziecięcym. Od najmłodszych lat mam styczność z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną z którymi również prowadzę terapię od momentu rozpoczęcia nauki w Akademii. moją myślą przewodnią w pracy jest terapia poprzez zabawę. Staram się rozwijać swoje kompetencje w zakresie pedagogiki oraz psychologii. Prywatnie jestem malarką.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Centrum Terapii i Rozwoju LOGOLEKCJE specjalizuje się w rehabilitacji i terapii dzieci i dorosłych. Nasi specjaliści oferują diagnozę i terapię integracji sensorycznej, psychologiczną, logopedyczną dla dzieci z upośledzeniem i dla dzieci w normie rozwojowej. W naszej ofercie jest również trenig słuchowy dr Johansena, masaże Wilbargera i NDT Bobath. Oferujemy szkolenia z emisi głosu prowadzone przez dyplomowanego aktora.
Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Nasi terapeuci cechują się profesjonalnym i rzetelnym podejściem do pacjenta. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Centrum Terapii przy ulicy Kaden-Bandrowskiego 1 na osiedlu Bemowo w Warszawie.