slide-2.jpg
 

Logopeda - Psycholog - Integracja Sensoryczna - Autyzm terapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-logolekcje

 LOGOPEDIA

 

DSC 0075

Ewa Bielecka-Nowakowska - właściciel, logopeda, pedagog, glottodydaktyk

Jestem absolwentką i doktorantką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuję jako logopeda i glottodydaktyk w warszawskich przedszkolach. Prowadzę zajęcia grupowe i indywidualną terapię logopedyczną najmłodszych pacjentów. Rozwój firmy i ulepszanie standardu świadczonych na rynku usług edukacyjnych to moje priorytety zawodowe. Od 2015 roku jestem wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Jadzia

Jadwiga Kozieł - logopeda, neurologopeda, polonistka, akustyk słuchu

 Jestem absolwentką filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej i logopedycznej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pisałam z niepłynności mowy u dzieci z zespołem Downa. Ukończyłam studium protetyki słuchu na Politechnice Warszawskiej i przez dwa lata pracowałam jako akustyk słuchu w Lublinie. Zajmowałam się aparatowaniem osób z niedosłuchem. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii (SWPS, Warszawa).

Urlop macierzyński

 

 

 

 

 Katarzyna Regulska - neurologopeda, pedagog specjalnyIMG 6316

 Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki specjalnej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Ukończyłam wiele szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie skutecznych metod terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami w obszarze komunikowania się z otoczeniem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Swoją pracę opieram na wszechstronnym podejściu do problemu i doborze metod wsparcia akceptowalnych przez dzieci i ich najbliższych. Istotą mojej pracy jest między innymi pomoc w nabyciu umiejętności skutecznego porozumiewania się oraz pokonanie trudności w przyjmowaniu pokarmu.

 

 

 

 

foto cvMartyna Ludwiniak - logopeda

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnej poradni, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

 

 

dzikonIzabela Dzikoń - logopeda

Ukończyłam Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz I stopnia na wiolonczeli oraz dodatkowym fortepianie. Ukończyłam I stopień  Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kontynuuję studia II stopnia. Dało mi to pokaźną w zakresie dydaktyki, pedagogiki, rozwoju dzieci i ich potrzeb, a przede wszystkim na temat terapii i diagnozy logopedycznej, a obowiązkowe praktyki w poradniach, przedszkolach, szkołach oraz szpitalach pomogły mi w zdobyciu wiedzy praktycznej.Brałam także udział w stażu w Przedszkolu Terapeutycznym w Otwocku dla dzieci z autyzmem, gdzie pełniłam funkcję terapeuty-cienia, brałam także bierny i czynny udział w terapii logopedycznej. Pracuję również jako logopeda w przedszkolu, gdzie prowadzę terapię logopedyczną: indywidualną i grupową z dziećmi w normie rozwojowej oraz takimi zaburzeniami jak opóźniony rozwój mowy, dyslalia, zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

zdjecie olaOLGA WIELICZKO - logopeda

Jestem absolwentką logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas odbywania licznych praktyk w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach z oddziałami integracyjnymi. Ponadto prowadziłam zajęcia logopedyczne i logorytmiczne w przedszkolu oraz terapie z osobami z autyzmem. Ukończyłam również, Medyczne Studium Zawodowe na kierunku protetyk słuchu. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Brałam udział w szkoleniach m.in. z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem, rehabilitacji funkcji połykania we wczesnym etapie po wystąpieniu epizodu udarowego. Ukończyłam kurs pierwszej pomocy przedmedycznej „Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (BLS AED). Pierwsza pomoc w urazach”. Jestem certyfikowanym terapeutą ręki oraz posługuję się językiem migowym na poziomie podstawowym. Prywatnie optymistka. Wolny czas lubię spędzić z książką, kocham podróże.

 

 

 agnieszkaAGNIESZKA SZYMAŃSKA - logopeda

Jestem absolwentką logopedii z audiologią, ze specjalnością logopedia kliniczna, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyłam również Medyczne Studium Zawodowe im. prof. St. Liebharta w Lublinie zdobywając tytuł Protetyka Słuchu.
Doświadczenie zawodowe uzyskiwałam prowadząc terapie logopedyczne w Instytucie Edukacji Logopedycznej w Lublinie oraz w Studenckiej Poradni Logopedycznej Naukowego Koła Logopedów i Audiologów UMCS. W przedszkolach prowadziłam zajęcia logorytmiczne oraz uczyłam dzieci podstaw języka migowego. Odbyłam praktyki zawodowe w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach specjalnych oraz z oddziałami integracyjnymi.
Jestem certyfikowanym terapeutą ręki. Brałam udział w licznych kursach, szkoleniach oraz konferencjach, m.in. "Kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia diagnoza-terapia-masaż", kurs I i II stopnia języka migowego, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie "Elastyczny, terapeutyczny TAPING w przypadku nadmiernego ślinienia się. Taśma S", szkolenie "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem", szkolenie "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania".
W pracy z podopiecznymi staram się, aby spotkaniom towarzyszyło emocjonalne zaangażowanie dziecka, ponieważ to dzięki niemu lepiej zapamiętujemy i uczymy się nowych rzeczy.

 


 

 

 


 INTEGRACJA SENSORYCZNA


 

 

EWELINA DUDA - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna i resocjalizacja. Ukończyłam kursy i szkolenia wzbogacające moją pracę z dziećmi m.in. szkole zakresu terapii ręki. W swojej pracy kieruję się zasadą „nauka przez zabawę”. Od pięciu lat pracuje z dziećmi, obecnie jako wychowawca w przedszkolu, wcześniej jako opiekun w żłobku

 

 

 

 

 

 anna krupaANNA KRUPA - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem z wykształcenia nauczycielem kształcenia zintegrowanego i terapeutą integracji sensorycznej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolym. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Podlaskiej w Siedlcach, a także studia podyplomowe na kierunku Terapia Integracji sensorycznej I i II stopnia,  a także Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolym  na Wyższej  Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie. Ponadto  ukończyłam wiele warsztatów i  kursów pedagogicznych wzbogacających moje doświadczenie i wiedzę niezbędną do pracy terapeutycznej z dziećmi.

 

 

 

 

milenaMILENA SZULC - terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Na co dzień prowadzę zajęcia dydaktyczne w przedszkolu - jestem wychowawcą grupy. Ukończyłam wiele kursów i szkoleń pedagogicznych (które uatrakcyjniają moją pracę z dziećmi), oraz studia podyplomowe z integracji sensorycznej. Dodatkowo studiowałam rehabilitację wzroku osób słabowidzących - studia nauczycielskie.

 

 

 

 

 Renata Sikorska logolekcjeRENATA SIKORSKA - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam psychologię kliniczną na Akademii Humanistycznej w Warszawie , podyplomowe studia pedagogiczne, a także podyplomowe studia w zakresie Integracji Sensorycznej w Bydgoszczy. Aktualnie pracuje klinicznie z dziećmi z autyzmem w Centrum Terapii Autyzmu Sotis wykorzystująć w terapii metody poparte naukowo. Ukończyłam liczne szkolenia przygotowujące mnie do pracy z dziećmi m.in. Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Kształtowanie kompetencji społecznych u Dzieci i Młodzieży z zespołem Aspergera, Zastosowanie technik projekcyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą, komunikacja alternatywna PECS, Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.

 

 

 

 

 


PSYCHOLOG


 

 

omaracewicz-male-04.2017-31Olga Maracewicz - psycholog-psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Akademię Muzyczną i Studium Pedagogiczne w Krakowie, następnie Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy specjalistyczne przygotowujące do pracy w obszarze pomagania, m.in. Szkolenie dla Mediatorów prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji oraz szkolenia z diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. Od kilku lat pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (początkowo na dzieciecym Oddziale Neurologicznym, potem w Poradni dla Osób z Autyzmem a teraz w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym). Pracowałam również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w OREW w Wołominie oraz w szkołach.

 

 

 

 

 

 

 


 TERAPEUCI WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ


 

 

 

kkKamila Drożdż - pedagog wczesnego wspomagania rozwoju

Jestem studentką Wczesnego Wspomagania Rozwoju a także Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracowałam z dziećmi z zespołem Downa , zespołem Aspergera , autyzmem , mózgowym porażeniem dziecięcym. Od najmłodszych lat mam styczność z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną z którymi również prowadzę terapię od momentu rozpoczęcia nauki w Akademii. moją myślą przewodnią w pracy jest terapia poprzez zabawę. Staram się rozwijać swoje kompetencje w zakresie pedagogiki oraz psychologii. Prywatnie jestem malarką.

 

 

 

 

 

 

 

 


 Centrum Terapii i Rozwoju LOGOLEKCJE specjalizuje się w rehabilitacji i terapii dzieci i dorosłych. Nasi specjaliści oferują diagnozę i terapię integracji sensorycznej, psychologiczną, logopedyczną dla dzieci z upośledzeniem i dla dzieci w normie rozwojowej. W naszej ofercie jest również trenig słuchowy dr Johansena, masaże Wilbargera i NDT Bobath. Oferujemy szkolenia z emisi głosu prowadzone przez dyplomowanego aktora.
Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Nasi terapeuci cechują się profesjonalnym i rzetelnym podejściem do pacjenta. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Centrum Terapii przy ulicy Kaden-Bandrowskiego 1 na osiedlu Bemowo w Warszawie.