slide-2.jpg
 

Logopeda - Psycholog - Integracja Sensoryczna - Autyzm terapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-logolekcje

 LOGOPEDIA

 

DSC 0075

Ewa Bielecka-Nowakowska - właściciel, logopeda, pedagog, glottodydaktyk

Jestem absolwentką i doktorantką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracuję jako logopeda i glottodydaktyk w warszawskich przedszkolach. Prowadzę zajęcia grupowe i indywidualną terapię logopedyczną najmłodszych pacjentów. Rozwój firmy i ulepszanie standardu świadczonych na rynku usług edukacyjnych to moje priorytety zawodowe. Od 2015 roku jestem wykładowcą na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

emailButton Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

 

 

Jadzia

Jadwiga Kozieł - logopeda, neurologopeda, polonistka, akustyk słuchu

 Jestem absolwentką filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej i logopedycznej Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską pisałam z niepłynności mowy u dzieci z zespołem Downa. Ukończyłam studium protetyki słuchu na Politechnice Warszawskiej i przez dwa lata pracowałam jako akustyk słuchu w Lublinie. Zajmowałam się aparatowaniem osób z niedosłuchem. Absolwentka podyplomowych studiów z zakresu neurologopedii (SWPS, Warszawa).

Urlop macierzyński

 

 

 

 

 Katarzyna Regulska - neurologopeda, pedagog specjalnyIMG 6316

 Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki specjalnej oraz Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Ukończyłam wiele szkoleń, warsztatów i konferencji w zakresie skutecznych metod terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami w obszarze komunikowania się z otoczeniem. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i osobami dorosłymi. Swoją pracę opieram na wszechstronnym podejściu do problemu i doborze metod wsparcia akceptowalnych przez dzieci i ich najbliższych. Istotą mojej pracy jest między innymi pomoc w nabyciu umiejętności skutecznego porozumiewania się oraz pokonanie trudności w przyjmowaniu pokarmu.

 emailButton Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

zdjecie Patrycja Krzemińska

Patrycja Krzemińska - logopeda

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studia II stopnia z zakresu Logopedii Ogólnej i Klinicznej kontynuuję na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szpitalach oraz placówkach oświatowych. Ponadto ukończyłam dwustopniowy praktyczny kurs alternatywnychi wspomagających metodporozumiewania się (AAC). Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu terapii zaburzeń głosu u osób dorosłych. W pracy najważniejsze jest dla mnie indywidualne podejście oraz dostosowanie zajęć do możliwości pacjenta.

 

 

 

foto cvMartyna Ludwiniak - logopeda

Jestem absolwentką logopedii ogólnej i klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas licznych praktyk studenckich odbywających się w warszawskich przedszkolach, prywatnych poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w szpitalu klinicznym przy ulicy Banacha (oddział otolaryngologii, neurologii, poradnia foniatryczna i audiologiczna). Będąc jeszcze na studiach rozpoczęłam staż w szkole specjalnej, gdzie zdobywałam wiedzę na temat logopedycznej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii dziecka ze spektrum autyzmu oraz kurs terapii ręki. Jako logopeda pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz prywatnej poradni, gdzie prowadziłam terapię dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, dysleksją oraz dyslalią. W pracy zawodowej kieruję się zasadą „metoda podąża za dzieckiem, a nie dziecko za metodą”, a uśmiech pacjenta i jego sukcesy są dla mnie największą motywacją.

 

 

dzikonIzabela Dzikoń - logopeda

Ukończyłam Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. G. Bacewicz I stopnia na wiolonczeli oraz dodatkowym fortepianie. Ukończyłam I stopień  Logopedii Ogólnej i Klinicznej na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kontynuuję studia II stopnia. Dało mi to pokaźną w zakresie dydaktyki, pedagogiki, rozwoju dzieci i ich potrzeb, a przede wszystkim na temat terapii i diagnozy logopedycznej, a obowiązkowe praktyki w poradniach, przedszkolach, szkołach oraz szpitalach pomogły mi w zdobyciu wiedzy praktycznej.Brałam także udział w stażu w Przedszkolu Terapeutycznym w Otwocku dla dzieci z autyzmem, gdzie pełniłam funkcję terapeuty-cienia, brałam także bierny i czynny udział w terapii logopedycznej. Pracuję również jako logopeda w przedszkolu, gdzie prowadzę terapię logopedyczną: indywidualną i grupową z dziećmi w normie rozwojowej oraz takimi zaburzeniami jak opóźniony rozwój mowy, dyslalia, zaburzenia przetwarzania słuchowego oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

FB IMG 1455403206172Ewelina Rybaczek - logopeda

Ukończyłam studia magisterskie, na kierunku filologia polska o specjalności logopedycznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.  Moja „przedszkolna” przygoda rozpoczęła się w 2016 roku. Od tamtej pory upewniłam się w 100%, że to właściwa droga. W swojej pracy kocham to, że codziennie mogę być kimś innym – tygrysem, żabą, kotem. Dzieci to kochają, a ja widząc uśmiech na ich twarzach wiem, że moja praca przynosi im radość i szybsze efekty w terapii.  Ukończyłam  różne kursy logopedyczne, kurs terapii ręki, brałam również udział w warsztatach dotyczących pracy z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami  (np. autyzm, mózgowe porażenie dziecięce).  Jestem odważną, kreatywną osobą, która nie boi sie nowych wyzwań. Za cel stawiam sobie pomoc osobom potrzebującym.

Prywatnie moją wielką pasją jest literatura. Lubię też gry planszowe, jazdę rowerem, podróże i dobrą muzykę.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 INTEGRACJA SENSORYCZNA


 

  karolina

Karolina Maj - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Ukończyła również psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako fizjoterapeuta i terapeuta integracji sensorycznej.

emailButton  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

 

 

 

Anka CygankaAnna Barańska-Sadoch - psycholog kliniczny, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką psychologii klinicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej, oraz pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuję jako terapeuta pedagogiczny w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Prowadzę zajęcia reedukacyjne, terapię ręki i terapię integracji sensorycznej. W swojej pracy staram się podążać za dzieckiem i szanować jego indywidualny rozwój. Prywatnie jestem miłośniczką kuchni włoskiej.

emailButton Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 

 

 


PSYCHOLOG

 


 

 

omaracewicz-male-04.2017-31Olga Maracewicz - psycholog-psychoterapeuta

Ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS w Warszawie oraz Akademię Muzyczną i Studium Pedagogiczne w Krakowie, następnie Studium Terapii i Treningu Grupowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy specjalistyczne przygotowujące do pracy w obszarze pomagania, m.in. Szkolenie dla Mediatorów prowadzone przez Polskie Centrum Mediacji oraz szkolenia z diagnozy i terapii dzieci i młodzieży. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT. Od kilku lat pracuje w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu (początkowo na dzieciecym Oddziale Neurologicznym, potem w Poradni dla Osób z Autyzmem a teraz w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym). Pracowałam również z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w OREW w Wołominie oraz w szkołach.

 

 

 

 

 

 

 


 TERAPEUCI WSPOMAGAJĄCY ROZWÓJ


 

 

 

kkKamila Drożdż - pedagog wczesnego wspomagania rozwoju

Jestem studentką Wczesnego Wspomagania Rozwoju a także Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Pracowałam z dziećmi z zespołem Downa , zespołem Aspergera , autyzmem , mózgowym porażeniem dziecięcym. Od najmłodszych lat mam styczność z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną z którymi również prowadzę terapię od momentu rozpoczęcia nauki w Akademii. moją myślą przewodnią w pracy jest terapia poprzez zabawę. Staram się rozwijać swoje kompetencje w zakresie pedagogiki oraz psychologii. Prywatnie jestem malarką.

 

 

 

 

 ewelinaEwelina Drężek - pedagog wczesnego wspomagania rozwoju

 

Jestem studentką drugiego roku kierunku wczesne wspomaganie rozwoju z pedagogiką przedszkolną na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyłam kursy na wychowawcę kolonijnego oraz animatora czasu wolnego. Obecnie pracuję jako animator czasu wolnego dla dzieci. Jestem członkinią koła naukowego WWR Progressus, dzięki temu mam możliwość uczestniczenia w spotkaniach i szkoleniach poszerzających moje kompetencje i wiedzę na temat pracy z dziećmi.

Podczas praktyk studenckich miałam do czynienia z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz z uszkodzeniami słuchu w stopniu umiarkowanym i znacznym. Wszystkie dzieci przejawiały deficyty w zakresie komunikacji.

W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim zasadą, że zajęcia należy prowadzić niepostrzeżenie, aby czas spędzony w gabinecie upłynął w atmosferze zaufania i zabawy.

 

 

00ALEKSANDRA STEFANIAK - pedagog wczesnego wspomagania rozwoju

Jestem studentką Wczesnego Wspomagania Rozwoju na Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ukończyłam kurs wychowawcy kolonijnego. Uczęszczam na konferencję, które poszerzają moją wiedzę. Pracowałam z dziećmi z autyzmem, z uszkodzeniami słuchu, z mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnością intelektualną. Lubię własnoręcznie wykonywać pomoce dydaktyczne na potrzeby dziecka. W pracy z dzieckiem staram się zapewnić poczucie przyjaźni i bezpieczeństwa, poprzez podążanie za nim oraz terapię przez zabawę.

 

 

 

 

 


 Centrum Terapii i Rozwoju LOGOLEKCJE specjalizuje się w rehabilitacji i terapii dzieci i dorosłych. Nasi specjaliści oferują diagnozę i terapię integracji sensorycznej, psychologiczną, logopedyczną dla dzieci z upośledzeniem i dla dzieci w normie rozwojowej. W naszej ofercie jest również trenig słuchowy dr Johansena, masaże Wilbargera i NDT Bobath. Oferujemy szkolenia z emisi głosu prowadzone przez dyplomowanego aktora.
Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Nasi terapeuci cechują się profesjonalnym i rzetelnym podejściem do pacjenta. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Centrum Terapii przy ulicy Kaden-Bandrowskiego 1 na osiedlu Bemowo w Warszawie.