slide-4.jpg
 

Logopeda - Psycholog - Integracja Sensoryczna - Autyzm terapia

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki to program usprawniania funkcji grafomotorycznych u dziecka. Umiejętności grafomotoryczne należą do najbardziej złożonych sprawności ruchowych rąk. Opanowanie ich przebiega według sekwencyjnego wzorca. U jego podłoża leży ogólna sprawność ruchowa, która warunkuje osiągnięcie wyższych etapów sprawności motorycznych, w tym sprawności manualnych i grafomotorycznych.

Złożoność sprawności grafomotorycznych potwierdza również zasada rozwoju, która mówi, że odbywa się on w kierunku cefalokaudalnym (od centrum ciała ku obwodowi). Części ciała, położone bardziej centralnie bardziej podlegają naszej kontroli, niż te oddalone od osi centralnej. Tym samym, aby dziecko mogło opanować techniki pisarskie musi przede wszystkim mieć dobrą stabilizację tułowia i szyi, która umożliwia przyjęcie prawidłowej postawy przy biurku. Opanowanie tej sprawności świadczy o prawidłowej pracy mięśni tułowia. To stanowi bazę do tego, by rozpocząć pracę nad usprawnianiem kończyny górnej i w końcu dłoni.

Terapia ręk,i uzwględniając ten skomplikowany wzorzec rozwoju i złożoność funkcji pisania oraz czynnośći manualnych, ma na celu dostarczenie dziecku takiej aktywności, któr,a krok po kroku pozwoli mu co raz lepiej panować nad ręką, jak i co raz sprawniej się nią posługiwać, główie w odniesieniu do funcji pisania.

Dla kogo terapia ręki?

Jeśli obserwują Państwo u dziecka:

sign-check-icon nieprawidłową postawę ciała (tendencje do garbienia się),

sign-check-icon zbyt mocny lub zbyt luźny chwyt narzędzia pisarskiego,

sign-check-icon trudności z wykonywaniem codziennych czynności (zapinaniem guzików, wiązaniem butów),

sign-check-icon trudności i nichęć do zabaw manualnych (układania układanek z drobnych elementów, wycinania),

sign-check-icon problemy z czynnościami grafomotorycznymi (pisanie, rysowanie, kolorowanie),

sign-check-icon problemy w kontroli wzrokowo ruchowej ( rzucaniem do celu, łapaniem piłki),

sign-check-icon problemy z koordynacją ruchową (nalewaniem płynów do kubka,

sign-check-icon panowaniem nad sztućcami w czasie jedzenia)  

to ta terapia może pomóc własnie Waszemu dziecku.

 


Centrum Terapii i Rozwoju LOGOLEKCJE specjalizuje się w rehabilitacji i terapii dzieci i dorosłych. Nasi specjaliści oferują diagnozę i terapię integracji sensorycznej, psychologiczną, logopedyczną dla dzieci z upośledzeniem i dla dzieci w normie rozwojowej. W naszej ofercie jest również trenig słuchowy dr Johansena, masaże Wilbargera i NDT Bobath. Oferujemy szkolenia z emisi głosu prowadzone przez dyplomowanego aktora.Wszystkie nasze gabinety wyposażone są w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i rehabilitacyjny. Pracujemy 6 dni w tygodniu. Nasi terapeuci cechują się profesjonalnym i rzetelnym podejściem do pacjenta. Wszystkich chętnych zapraszamy do naszego Centrum Terapii przy ulicy Kaden-Bandrowskiego 1 na osiedlu Bemowo w Warszawie.